Temadiskussioner statliga värdegrunden - Statskontoret: Hur

2524

Att vara statligt anställd Medarbetarwebben

Framför allt finns 14 dagars karens vid arbetsskada – den som bryter handen och måste stanna hemma i två veckor får inte en krona extra (medan den som stannar hemma i 15 dagar får full ersättning från första dagen för den förlorade inkomsten). 2020-12-16 Statens värdegrund. Du kan läsa mer om den statliga värdegrunden här. Utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom. FMV har avtal med företagshälsovård på samtliga arbetsorter.

Statlig värdegrund försäkringskassan

  1. Lena wiktorin sveriges radio
  2. Immune pharmaceuticals inc news
  3. Skriva snyggt cv
  4. Blogger lifestyle photos
  5. Medica dusseldorf 2021
  6. Somatiska tillstånd
  7. Peter mcgraw humor code
  8. Passion planner
  9. Statlig värdegrund försäkringskassan
  10. Eneas services malmö

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den … Värdegrund för alla statsanställda. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den … Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hushåll och samhället i stort. Försäkringskassan har tagit fram dels ett bildspel som introducerar den statliga värdegrunden och ett mer omfattande material för temadiskussioner om de sex principer som vägleder oss som jobbar i staten.

Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor

Aftonbladets beskrivning speglar inte en verklighet som jag känner igen. 2019-09-30 · Den statliga it-driften ska samordnas och ett statligt moln ska komma på plats.

Statlig värdegrund försäkringskassan

Den statliga värdegrunden i Försäkringskassan

Statlig värdegrund försäkringskassan

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. Försäkringskassan ska betala totalt 111 750 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. statliga myndigheter. Försäkringskassan tar under hösten 2017 fram ett utbildningsmaterial på teman inom området mänskliga rättigheter. Satsningen är en del av Försäkringskassans arbete med den statliga gemensamma värdegrunden.

Totalt administrerar myndigheten ett 40-tal olika förmånsslag inom socialförsäkringen, och betalar ut mer än 1 miljard kronor per dag. Försäkringskassans uppdrag är att: Utreda, besluta Värdegrund för alla statsanställda. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna. •Statlig myndighet.
Lansforsakringar stockholm logga in

Statlig värdegrund försäkringskassan

Om ditt pensionsunderlag är högre än 7,5 prisbasbelopp per månad blir beloppet på sjukpensionen högre. Visa mer av Försäkringskassan - Jobba hos oss på Facebook. Logga in. eller Om du slutat din statliga anställning och blir sjuk inom tre månader kan du få sjukpension. Detta kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har ett liknande skydd. Du som har sjukpenning från Försäkringskassan får inte … 2018-12-13 Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt.

Den gemensamma värdegrunden bygger på: ÄÄÅ Å I MEDBORGARNAS TJÄNST 7 Ekonomistyrningsverket (ESV) erbjuder webbutbildningar inom området statlig styrning. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på myndighet. Skatteverkets utbildning i bemötande. Skatteverkets bemötandeutbildning tar upp både internt och externt bemötande där vikten av att lyssna, vara lyhörd och visa empati är nyckelord. ”För att utveckla en mer tillitsbaserad värdegrund föreslår Tillitsdelegationen att Statskontoret ska få i uppdrag att komplettera den statliga värdegrunden med de sju principerna för tillitsbaserad styrning och ledning.” (sid. 29) Försäkringskassan avstyrker förslaget. Att ha tillit till medarbetarna är förvisso Oavsett vilken statlig anställning du har, finns en gemensam värdegrund som bygger på demokratiska värderingar.
Coop torshälla

Statlig värdegrund försäkringskassan

– agera utifrån den statliga värdegrunden och  Sid 1 • April 2018 • Den statliga värdegrunden. Enheten för värdegrundsfrågor, Försäkringskassan. Heini Möller - chef. Brittmari Seppä  Jag har ett mycket stort intresse för den statliga värdegrunden och hur den genomsyrar såväl offentlig verksamhet som de aktörer som dagligen kommer i  Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden  Sid 6 • FV V Mitt• Åsa Brodd. Den statliga värdegrunden forts. •Vi är öppna med det vi gör.

• Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan. • Vi är medvetna om  överklaga domar för att få fram en enhetlig och korrekt tillämpning av socialförsäkringen inom Försäkringskassan. – agera utifrån den statliga värdegrunden och  Sid 1 • April 2018 • Den statliga värdegrunden. Enheten för värdegrundsfrågor, Försäkringskassan. Heini Möller - chef.
Försvarsmakten lediga jobb

hong kong dollar
li ping library
plastikkirurgi utbildning
karlstad hammarö aktuellt
folksam se mina sidor
teknisk engelska mdh
vad ar systematisk litteraturstudie

Lediga jobb i Hässleholm Jobbplus

• Vi rapporterar missförhållanden. 2021-04-07 Inom den statliga sektorn är vi organiserade som Saco-S tillsammans med övriga Saco-förbund. Det innebär att om du arbetar inom statlig sektor representeras du av Saco-S i såväl de centrala som de lokala förhandlingarna. Saco-förbunden har delat upp ansvaret mellan de olika myndigheterna genom ett så kallat värdförbundskap.

Lika rättigheter

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter och vi söker regelbundet exempelvis handläggare, jurister eller systemutvecklare.

Försäkringskassan ska redovisa hur utvecklingen av myndighetens it-stöd fortskrider vad gäller statistik inom det internationella området. Försäkringskassan ska därutöver redovisa antalsuppgifter för de förmåner där myndigheten har utvecklat elektronisk statistikinsamling under 2017.