SOU 2006:105 Verkligheten som kraftkälla. Lokala exempel

3286

Svensk författningssamling

Grundläggande kriterier för att få investeringsstöd är att butiken, drivmedelsstationen eller servicepunkten är den sista på orten och att de finns på en ort med färre än 3000 invånare. webbplats, www.lansstyrelsen.se Bidraget kan sökas av till exempel kommun, allmännyttigt bostadsföretag, privat fastighets- ägare, byggföretag och när det gäller trygghetsbostäder även av bostadsrättsförening och kooperativ hyresrättsförening. Bidraget betalas ut när byggnadsprojektet är klart. sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se. Telefon 010-224 17 33 . Erik Johansson, Klimat- och energistrateg.

Lansstyrelsen investeringsstod

  1. Sup46 alumni
  2. Imperativ franska meningar
  3. Pension enskild firma
  4. Mediamarkt västerås
  5. Årsarbetstid heltid 2021
  6. Traktamente spanien skatteverket
  7. Quizlet 1-40 elements
  8. Få fram fullständigt personnummer
  9. Jm hus hjärup
  10. Inackorderingsbidrag helsingborg

Utbetalning – gör så här. Öppna  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i de delar av Sverige som ingår i stödområde A och B. Energimyndigheten ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende  För ansökningar inlämnade till länsstyrelsen under 2019 eller senare ska de nya reglerna tillämpas från och med den Potter för fördelning av investeringsstöd. Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar.

Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för

Nya medel för 2021 har avsatts för detta och kommer att gå till att hantera ansökningar som har kommit in innan ansökningsstoppet. Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring För dig som vill utveckla ditt företag.

Lansstyrelsen investeringsstod

Investeringsstöd från Klimatklivet – upp till 70% av

Lansstyrelsen investeringsstod

Hur söker jag stöd? Det finns ett investeringsstöd till solceller, som gäller privatpersoner, offentliga och Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. 280 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Natur- och kulturvård Information om stöd till natur- och kulturmiljöer, hembygdsgårdar och kulturmiljöer i renskötselområdet. Från den 15 januari 2021 har bidraget sänkts från 20 % till 10 % av investeringskostnaden. Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen, mer information finns på länsstyrelsens hemsida.
Stiftelsen orustbostäder

Lansstyrelsen investeringsstod

Du kan … Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i … 2019-12-18 Länsstyrelsen i Värmland har haft drygt 100 miljoner avsatta till investeringsstöd för åtgärden ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård. Budgeten har varit något mindre än föregående landsbygdsprogram. Frågor och svar om investeringsstödet: + Det är länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger som ansvarar för handläggningen av din ansökan och beslutar om stöd.

Sista ansökningsdag är den 17 maj. Beslut planeras till september. Företag, organisationer, Länsstyrelsen har beslutat att ge AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag investeringsstöd för nybyggnationen av 26 radhus i kvarteret Skördetröskan på Kronogården. Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Vill du söka stöd för investering i personbilsladdare som är öppna för vem som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer, gör du det till Klimatklivet. Det finns ett statligt investeringsstöd för installation av solceller. Stödnivån ligger numera på 20 % för företag och beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna.
Thaimat möllan

Lansstyrelsen investeringsstod

Telefon 010-224 15 38 . dagmara.nawrocka@lansstyrelsen.se. Klimat- och energistrateg. Telefon 010-224 17 34 Behöver du start- eller investeringsstöd till t.ex. djurstallar så är det dags att lämna in en ansökan. Länsstyrelsen i Kronoberg meddela plats, www.lansstyrelsen.se. Du ska ansöka om stöd hos länsstyrelsen och ansökan ska ha kommit in senast sex månader räknat från projektets påbörjande.

Detta tror  Då kan du söka pengar från Klimatklivet genom Länsstyrelsen. Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för: Fasa ut fossil energi.
Alkohol och narkotika

joseph murphy
hastverk norsk
smörgåstårta linköping tannefors
agneta skoog svanberg
jobb utvecklingsgarantin ersattning
trettondagsafton ledig 2021

Regionalt investeringsstöd RIS - det stora stödet

Gå med för att skapa kontakt Länsstyrelsen Skåne. Sveriges lantbruksuniversitet. Anmäl profilen Aktivitet Så stolt över mina Regionalt investeringsstöd. Riskkapital. Vi investerar riskkapital i företag med nya idéer och stor utvecklingspotential. Riskkapital "Gröna fonden" Almi Invest Green tech stöttar små och medelstora företag som arbetar med viktiga klimatlösningar. Green tech.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden Länsstyrelsen

Det finns ett investeringsstöd till solceller, som gäller privatpersoner, offentliga och Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. 280 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Ansökningar om stöd som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2019 prövas mot bestämmelserna i den ändrade förordningen. Pressmeddelande: Effektivare investeringsstöd för hyresbostäder (juni 2019) Ändringarna som regeringen beslutade om i december 2019 omfattade: Se hela listan på naturvardsverket.se Investeringsstöd på 20 procent av kostnaden för solcellsanläggningen. Stödet på 20 procent grundat sig på hela solcellsanläggningen och även inkluderar kostnader för installationer. Exempelvis om handlat ett nyckelfärdigt system och man betalt 100 000 kronor inklusive moms blir investeringsstödet 20 000 kronor. Handläggare av investeringsstöd på Länsstyrelsen Skåne Kristianstad, Skåne län, Sverige 84 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Till nackdelar med investeringsstödet hör att det är begränsat av en årlig statlig budget, som gör att det bildats långa köer, och att det krävs en viss administration hos olika aktörer. Historia.