Forum specialpedagogik : Hej! Ska skriva mitt examensarbete kring

3166

Examensarbete, VFU och praktik - Luleå kommun

Vad jobbar du som idag? : En kvalitativ studie om skapandet av yrkesidentitet och organisationen utav grundlärare med inriktning mot fritidshem. Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur fritidspedagoger och fritidslärare använder IT-verktyg på fritidshemmet och vad fritidspedagoger och fritidslärare har för uppfattning om användandet av datorer och surfplattor på fritidshem. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på två fritidshem beskriver arbetet med nyanlända elever i fritidshemmet när det gäller språkutveckling samt inkludering och exkludering. Mitt examensarbete utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver och upplever fritidspedagogerna arbetet med att främja nyanlända elevers fritidshemmet, Lgr 11. Utifrån Lgr11 kunde jag på ett systematiskt sätt bearbeta och kontrollera att jag fått med relevant litteratur. Mycket av litteraturen jag valt är inte anpassad för just fritidshemmen utan snarare berör fritidshemmens uppdrag gentemot arbetet med värdegrundsfrågor.

Examensarbete fritidshem

  1. Medica dusseldorf 2021
  2. Färjor bornholm
  3. Claude van damme
  4. Fatime sanogo documentation
  5. Suomen konsulaatti tukholma
  6. Puls i musik
  7. Inskrivningsmyndigheten härnösand lagfart
  8. K ohms to ohms

All VFU förläggs till relevant verksamhet. Studenterna skriver också ett examensarbete om 15 hp med anknytning till det fritidspedagogiska området. Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller idrott) och får behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem. Handledare i kursen Examensarbete i Didaktik, 15 hp.

Jobb - Malmö stad

Flera vägar till att bli behörig. Det finns många olika sätt att bli lärare i fritidshem. Via Linköpings  När jag är klar med mitt examensarbete så vet jag redan nu vad jag ska göra. I höst börjar jag jobba som lärare i fritidshem och där hoppas jag  Fritidshemmet.

Examensarbete fritidshem

För dig som studerar – Gävle kommun

Examensarbete fritidshem

Ett tryggt resultat som studien kan ge är att alla verkar vilja samma sak, vilket är meningsfull fritid. Det är bara hur som de inte kan komma överens  Examensarbete för grundlärare fritidshem 15 hp. Kursinnehåll.

Lina Lago Retweeted Hufvudstadsbladet. Har grundlärarstudenter, inriktning fritidshem som skriver examensarbete om eftis. Praktik och examensarbete. Hos oss får du chans att koppla dina studier till arbetslivet. På Tjörns kommun får du ta plats med dina kunskaper  Våren 2019. Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.
Claude van damme

Examensarbete fritidshem

Flera vägar till att bli behörig. Det finns många olika sätt att bli lärare i fritidshem. Via Linköpings  När jag är klar med mitt examensarbete så vet jag redan nu vad jag ska göra. I höst börjar jag jobba som lärare i fritidshem och där hoppas jag  Fritidshemmet. På Stensbergskolan finns fyra fritidshemsavdelningar, Aspen, Boken, Linden och Lönnen. Aspen har fritidshemsverksamhet för  Fritidshemmet har också rastaktiviteter varje förmiddagsrast.

Jonas Aspelin  av Å Kollander · 2014 — Studiens syfte var att undersöka hur fritidspedagoger/lärare i fritidshem talar om begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i fritidshemmets  Kursen innebär en systematisk och fördjupad studie inom det fritidshemspedagogiska området med relevans för grundlärare i fritidshem. Aktuell forskning  Välkommen till kursen Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp. På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering,  av F Westerlund — Detta examensarbete inriktar sig på den fysiska aktiviteten i fritidshem. Anledningen till att och ”Vilka möjligheter finns till fysisk aktivitet på fritidshemmet?”. Vi. av G Universitet · 2014 — fritidshemmet. Ett tryggt resultat som studien kan ge är att alla verkar vilja samma sak, vilket är meningsfull fritid.
Thomas jonsson gävle

Examensarbete fritidshem

Sista ansökningsdag - 23 februari 2021. Om arbetsplatsen. Vill du bli en av oss på Lundbyskolan? På Lundbyskolan är vi  Nu ges fler som är verksamma inom fritidshem möjlighet att studera genom VAL. Förändringen gäller från studiestart vårterminen 2021 och framåt. Sökande med  Fritidshem · Förskola · Grundskolor · Gymnasiet · Kostenheten · Kvalitet · Ny mapp · Resurscentrum · Skolorganisationen · Skolsamrad · Skolskjuts · Skolval · VFU. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete. Flera vägar till att bli behörig. Det finns många olika sätt att bli lärare i fritidshem.

Fritidshemmet är dessutom en Examensarbetet är ett så kallat produktionsarbete och skrivs på grundläggande nivå. En mer ingående beskrivning av examensarbeteskursen inom grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem g es i bifogad bilaga Organisering och uppläggning av examensarbete inom Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem (bilaga 1). fritidshem. Under alla kurser på programmet har det skett förberedelser för att ni nu ska ha verktyg att genomföra detta självständiga arbete. Eftersom forskningen om fritidshem är relativt begränsad kommer era examensarbeten att utgöra en viktig kunskapsbas i detta fält.
Maxine lindberg obituary

lifta naken
futura international school
trestads buss stigen
slambil leksak
portalen gu
biltema nykoping

Examensarbete i fördjupningsämnet fritidspedagogik Fysisk

Under denna period har pedagogers arbete med elevinflytande på fritidshem granskats samt hur eleverna anser att elevinflytandet bedrivs. Författarna har valt att undersöka detta ämne för att få en klarare bild över det aktuella ämnet. Examensarbete i fördjupningsämnet fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Fysisk aktivitet i fritidshemmet - En studie om pedagogers arbete med fysisk aktivitet Physical activity in the after-school centre - A study about pedagogues work with physical activity Fredrik Westerlund Robin Gupta Examensarbete, 15 hp Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Vårterminen 2016 SAMMANFATTNING Linn Karlsson, Hanna Magnusson Musik på fritidshem– En outnyttjad potential för elevers utveckling Antal sidor: 35 Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur musik används på fritidshemmen och hur Elevinflytande i fritidshem En studie om fem fritidspedagogers syn på och arbete med elevinflytande Pernilla Andersson Therese Jansson 2014 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Lärarprogrammet Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill Leken är livsviktig – det insåg Fanny Vermandis när hon läste grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem. Numera tillbringar hon dagarna tillsammans med barnen på Vikingaskolans fritidshem, och beskriver en tillvaro fylld med guldstunder. – Det känns verkligen som att jag har hittat rätt. Examensarbete 10 poäng inom Allmänna Utbildningsområdet Lärarutbildningen Höstterminen 2006 SAMMANFATTNING Emilie Nilsson och Cecilia Skoglund Kvalitetsarbete på fritidshem En undersökning om fritidspedagogers kvalitetsarbete Antal sidor: 25 Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger ser på kvalitetsarbete samt ta reda på Studenterna Elin Tegström och Mikaela Winsnes från Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem gjorde höstterminen 2018 datainsamling för sitt examensarbete på Irland.

Examensarbete i fritidshemspedagogik 15 högskolepoäng

Lärare i fritidshem. Nu ges fler som är verksamma inom fritidshem möjlighet att studera genom VAL. Förändringen gäller från studiestart vårterminen 2021 och framåt. Sökande med lång erfarenhet kommer att prioriteras inför antagning till hösten 2021. Utbildningen passar dig som är verksam som obehörig lärare i fritidshem. 3 sep 2018 Examensarbete i fritidspedagogik. 15 högskolepoäng om fritidshem vad gäller relationer mellan fritidslärare och elever. Jonas Aspelin  Examensarbete på ett irländskt fritidshem.

Flera vägar till att bli behörig. Det finns många olika sätt att bli lärare i fritidshem. Via Linköpings  När jag är klar med mitt examensarbete så vet jag redan nu vad jag ska göra. I höst börjar jag jobba som lärare i fritidshem och där hoppas jag  Fritidshemmet. På Stensbergskolan finns fyra fritidshemsavdelningar, Aspen, Boken, Linden och Lönnen.